Henrekson & Skogstad: ”Kunskap är inte ett hot mot demokratin”

Efter att min och professor Magnus Henreksons artikel om socialdemokraternas omställning i skolpolitiken publicerades på DN Debatt skrev psykologen Stefan Boström en replik till oss på sin blogg. Efter samtal med Boström kom vi överens om att vår slutreplik publiceras här. ”Strävan att stärka studieron i skolan kommer i överenskommelsen till uttryck genom exempelvis en […]

Om det fria skolvalet

Få frågor ger upphov till en lika intensiv debatt som diskussionen om det fria skolvalet. Något förenklat kan man säga att det finns två huvudsakliga positioner i debatten. Dels har vi vänsterns position: De vill slopa det fria skolvalet av den anledningen att det ger upphov till segregation och ett ”kund”-tänk i skolverksamheten, vilket i sin […]