Kunskap är mer än att googla

Det sägs att eftersom var man har tillgång till Google i sin telefon är faktakunskaper onödigt. Den naturliga följden av detta synsätt är att lärarens roll förändras, från en kunskapsförmedlande auktoritet till en inspirerande coach. Varför ska verb tragglas, årtal memoreras och multiplikationstabellen repeteras när alla svar finns ett knapptryck bort? Usch, så gammalmodigt! Det […]