Henrekson & Skogstad: ”Kunskap är inte ett hot mot demokratin”

Efter att min och professor Magnus Henreksons artikel om socialdemokraternas omställning i skolpolitiken publicerades på DN Debatt skrev psykologen Stefan Boström en replik till oss på sin blogg. Efter samtal med Boström kom vi överens om att vår slutreplik publiceras här. ”Strävan att stärka studieron i skolan kommer i överenskommelsen till uttryck genom exempelvis en […]