Kunskap är mer än att googla

Det sägs att eftersom var man har tillgång till Google i sin telefon är faktakunskaper onödigt. Den naturliga följden av detta synsätt är att lärarens roll förändras, från en kunskapsförmedlande auktoritet till en inspirerande coach. Varför ska verb tragglas, årtal memoreras och multiplikationstabellen repeteras när alla svar finns ett knapptryck […]

Alla skolor borde prova mobilförbud

Sedan ett par veckor tillbaka tillbringar jag min tid på en högstadieskola med mobilförbud, närmare bestämt på Internationella Engelska Skolan. Som alltid är det intressant att se hur olika arbetar och strukturerar verksamheten. Mycket på Engelska skolan är självfallet likt hur andra skolor, kommunala som fristående, fungerar. Vad som däremot sticker ut […]