Om det fria skolvalet

Få frågor ger upphov till en lika intensiv debatt som diskussionen om det fria skolvalet. Något förenklat kan man säga att det finns två huvudsakliga positioner i debatten. Dels har vi vänsterns position: De vill slopa det fria skolvalet av den anledningen att det ger upphov till segregation och ett ”kund”-tänk i skolverksamheten, vilket i sin […]

En projektidé: Bildningsskolan

Förord När jag drack kaffe imorse så fick jag en idé. Att skapa ett starkare skolsystem riskerar att ta tid, ofantligt lång tid. Tills dess kommer hundratusentals elever att genomgå ett skolsystem som inte rustar dem tillräckligt väl med gedigna ämneskunskaper. Men vad kan man göra åt det, här och nu? Denna tanke väckte idén […]

Kunskap är mer än att googla

Det sägs att eftersom var man har tillgång till Google i sin telefon är faktakunskaper onödigt. Den naturliga följden av detta synsätt är att lärarens roll förändras, från en kunskapsförmedlande auktoritet till en inspirerande coach. Varför ska verb tragglas, årtal memoreras och multiplikationstabellen repeteras när alla svar finns ett knapptryck bort? Usch, så gammalmodigt! Det […]