Lästips

Böcker

Magnus Henrekson (red). (2017) Kunskapssynen och pedagogiken

E. D. Hirsch. (2016) Why knowledge matters

Daisy Christodoulou. (2014) Seven myths about education

Daniel Willingham. (2010) Why don’t students like school?

Jonas Linderoth. (2016) Lärarens återkomst – från förvirring till återupprättelse

David Didau. (2016) What if everything you knew about education was wrong?

David Didau. (2016) What every teacher needs to know about psychology

 

Vetenskapliga artiklar, rapporter och forskningssammanställningar

Daniel Willingham. (2017) You Still Need Your Brain

Daniel Willingham. (2010) Have Technology and Multitasking Rewired How Students Learn?

Policy Exchange (2015) Knowledge and the Curriculum 

Daniel Willingham. (2005) How knowledge helps

E. D. Hirsch. (2000) You can always look it up’ … Or can you?

E. D. Hirsch. (2010) Creating a Curriculum for the American People

Richard E. Clark, Paul A. Kirschner, och John Sweller. (2012) The case for fully guided instruction

Richard E. Clark, Paul A. Kirschner, och John Sweller. (2006) Why minimal guidance does not work

Deans for Impact. (2015) The Science of Learning

Tidningsartiklar

Jenny Maria Nilsson. (2015) Pisakatastrofen kan bli skolans räddning

Maciej Zaremba. (2011) ”Sverige har slutat undervisa.” Så förlorade lärarna sitt yrke

Maciej Zaremba. (2011) ”Det är ingen vacker syn”. Så tog teknokraterna kommandot över skolan

Maciej Zaremba. (2011) ”Man måste låta rätt gå före galet”. En skolas kamp mot överheten