Lästips

Senast uppdaterad 2018-10-20

 

Böcker:

* OBS! Den här boken har nu översatts till svenska av Natur och Kultur, se Varför gilllar inte elever skolan?  (2018)

Sammanställningar av forskning som alla lärare bör känna till:

 

Intressanta engelskspråkiga artiklar om skola och inlärning: