Mikael Parknäs – en charlatan

När en journalist på SVT frågade Mikael Parknäs, rektor för den nystartade Kvibergsskolan i Göteborg, hur en lektion på den nya skolan kommer att se ut svarade han med en motfråga: ”Vad är en lektion för något?” sa han och log finurligt.

Vad menade han med den frågan?

Svaret klarnar när man tittar närmare på vad den nybyggda Kvibergsskolan egentligen är för ett projekt. Det är en kommunal skola i östra Göteborg som när den är fullt färdig kommer att ha plats för 700 elever. Skolan är dock inte vilken vanlig kommunal skola som helst – nej, det är en skola som enligt rektor Parknäs är ”byggd i digitaliseringens tidevarv”. I praktiken betyder det att sådant som man förknippar med en vanlig skola, som lärarledd undervisning i klassrum, inte hör hemma där. Det anses vara gammalmodigt och förlegat. 

I stället ska eleverna få varsin surfplatta och möjligheten att själva välja var det ska sätta sig ner och arbeta i skolan. Skolbyggnaden ska innehålla varierande miljöer och eleverna ska inte tillhöra traditionella klasser. Målet är att alla elever ska få vara ”aktiva” och själv påverka sin egen utbildning. Det är tydligen framtiden, sägs det. 

Dessa idéer saknar dock helt grund i evidens. Med tanke på att projektet kommer att kosta över 320 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar kände jag mig nödgad att skriva en kritisk artikel om det i Expressen. Min huvudsakliga kritik handlade om att skollagen dikterar att alla utbildning ska bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det vill säga uppenbarligen något som det här projektet helt struntade i.  Skolan har anammat konceptet ”4K”, vilket är de förmågor som sägs vara avgörande för att eleverna ska klara sig i framtiden: Kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande. Det är både lustigt och talande att de inte har med det ord som börjar på K som kan tyckas vara det allra viktigaste för en skola: Kunskap.

Jag kan förstå att idéerna låter moderna och intressanta för en lekman. Det finns säkerligen många föräldrar som tycker att Kvibergsskolan låter som en alldeles utmärkt skola för sina barn. För mig är det däremot oförståeligt att en rektor kan tillåtas driva ett pseudovetenskapligt projekt som kostar skattebetalarna flera hundra miljoner kronor. Ännu mer förbannad blir jag när jag tänker på de elever som kan komma att drabbas om de inte får undervisning av hög kvalitet, vilket de enligt lag ska ha rätt till.  

Parknäs har sagt att han har hämtat inspiration till skolan från en annan kommunal skola som ligger i Huddinge. Det är Glömstaskolan, som startade 2016. Även den skolan satsade från början på grupprum i ställer för klassrum och skärmar i stället för katedrar för ”..att undvika att eleverna bara sitter och tar emot kunskap”.[1] Många av skolans väggar är dessutom av genomskinligt glas, vilket även det kan leda till att eleverna distraheras. Eleverna på Glömstaskolan kan under skoldagen välja mellan att slå sig ned i en saccosäck, på en vanlig stol eller någonstans på de öppna golvytorna. Skolans dåvarande rektor, Magnus Blix, sa att han ”… inte har hittat någon forskning som säger att öronen fungerar bättre för att rumpan sitter på en stol”.[2]

Ritning över Kvibergsskolan

I matsalen på skolan finns det även ståbord. Det är en trend som även har kommit att sprida sig till alltfler arbetsplatser, inte minst efter att det spreds uppgifter om att det var lika farligt att sitta ned på jobbet som att röka. Det verkar dock inte alls som om det har stöd i evidens. I stället verkar trenden ha drivits fram av kommersiella intressen. Lustigt nog visade en systematisk forskningsöversikt att det inte ens verkar som om att de som har höj-och-sänkbara skrivbord sitter mindre på dagarna.[3]

När min kritiska artikel publicerades fick den genast stor uppmärksamhet. Många kontaktade hörde av sig privat och uttryckte en upprördhet över att Parknäs av kommunen tycktes tillåtas härja fritt. En bekant till mig skrev att han och hans familj bor i närheten av skolan. Flera av deras grannar har valt att låta sina barn gå på Kvibergsskolan, men de hade själva valt bort den. Hans problem var att det från och med årskurs fyra inte fanns någon annan skola i närheten. Han befarade med andra ord att han om några år när hans barn blir äldre inte skulle ha några andra alternativ än att låta dem utbildas, eller rättare sagt söka sin egen kunskap, i Kvibergsskolan. 

Jag blev även kontaktad av en pappa till tre barn som hade gått på Smedingeskolan i Fjärås, där Parknäs tidigare var rektor efter att han hade slutat som ”dyraste rektorn i Marks kommun”. Parknäs plockade då ut en månadslön på 42 000 kronor för en deltidstjänst på 70 % via sin konsultfirma, vilken var en dubbelt så hög lön i jämförelse med de andra rektorerna i kommunen.[4]  Pappan berättade för mig att under Parknäs tid som rektor på sin tid på Smedingeskolan hade han beslutat att skolan skulle övergå till webbaserad undervisning. Alla skolböcker och papper skulle bli ”historia”. Parknäs själv presenterade skolan som att de ”… arbetar med skolans varumärke och skapar en skola för framtiden.”[5] För att symboliskt markera att de var i en tidsålder där IT-tekniken ”snart tar över” valde Mikael Parknäs att bokstavligen talat såga isär en kateder. Det är inte ett skämt. [6]

Hans initiativ att digitalisera skolan och undervisningen hyllades visserligen av politiker, men föräldrarna var rosenrasande. De ansåg att hans experiment hade gått för långt. En förälder, som ställde upp på en intervju mot löfte om att få vara anonym, berättade för journalisten att ”…våra barn är försökskaniner. Att paddan är bra har blivit som ett mantra som inte får ifrågasättas”. Andra föräldrar oroade sig över att eleverna spelade spel på lektionen på sina iPads i stället för att plugga. En tredje förälder var så orolig över utvecklingen att hon hade skaffat en privatlärare till sitt barn, då Parknäs enligt henne ”…lägger för stor vikt vid paddan som inlärningsmetod”.[7]

Föräldrarna hade fog för sin oro. För varje år mellan 2010 och 2014 föll andelen elever som nådde målen i alla ämnen. Utvecklingen var dramatisk – från 90,4 procent till 71,1 procent. Det var långt under det kommunala genomsnittet, som under samma period låg stabilt på cirka 87 procent. Men Parknäs upplevde ändå allt som en succé. Han startade till och med en mässa, Wett-mässan, en akronym för West Education Technology Transformation, dit lärare från hela landet kunde köpa biljetter för att komma till Smedingeskolan för att lära sig hur man digitaliserar skolan. Ingen kan anklaga Parknäs för att inte tro på sina idéer. Han sökte till och med varumärkesskydd för namnet.[8] Samma år tog han även emot priset Innovativa Skolledarpriset som hade instiftats av Microsoft i samarbete med Lärarförbundet. Motiveringen menade bland annat att Parknäs är ”flitig på hemsida, blogg och sociala medier” – ja, Parknäs var helt enkelt bra på att bygga upp sitt eget varumärke, uppenbarligen mycket bättre på det än att förbättra skolan han var ansvarig för i egenskap av rektor.[9]

Även när han blev som mest kritiserad höll han fast vid sin övertygelse. Han skriver själv i en artikel hur han fortsatt var ”övertygad om nödvändigheten att sätta in arbetet med ’en dator per elev’”, trots att föräldrar redan då oroade sig för att han gjorde deras barn till försökskaniner. Parknäs försökte lugna dem genom att förklara att ”…det finns ingen väg tillbaka”. Ja, jag vet. Det hela börjar låta som handlingen till en kass skräckfilm. Vidare skrev han att undervisningen behövde förändras i grunden så att den blir ”på riktigt”, vilket skulle ske genom att den blev kreativ och entreprenöriell. Han var övertygad om att skolan ”sitter fast i tänkande från folkskolans införande 1842” och ställde sig frågan:

”Vad är det som säger att lärande sker bäst när man tränger ihop 25-30 personer i en lokal där deras enda gemensamma nämnare är att de är födda samma år? Och så ”utsätter” vi dem för samma undervisning! De här strukturerna sitter så djupt i oss att det är väldigt svårt att verkligen tänka nytt. […] På The Daily Riff [en hemmasnickrad sida om utbildningsfrågor, min anmärkning] kunde man för ett tag sedan också läsa om 21 saker som kommer att bli föråldrade i utbildningen år 2020. En av de företeelser som stod på listan var skolbyggnader” [10]

Jag misstänker att Parknäs kommer att bli besviken när han vaknar upp den första januari 2020 och märker att framtidsprofetian om att skolbyggnader har blivit föråldrade inte har slagit in. Skämt åsido. Det finns allvarligare frågor att diskutera med utgångspunkt i Parknäs agerande, till exempel det faktum att vi har en lag om att skolan ska vila på vetenskaplig grund. Är det då inte rimligt att man faktiskt presenterar den vetenskap som ligger till grund för verksamheten, och samtidigt kan argumentera för att det är den bästa tillgängliga vetenskapen? [11]

Det finns de som argumenterar för en pedagogisk mångfald. Inte sällan har det använts som ett argument för friskolereformen. Jag tycker att det argumentet visar med all tydlighet varför pedagogik i sig inte är att betrakta som en riktig vetenskap. För om det hade varit så hade ingen efterfrågat en pedagogisk mångfald bland skolorna. Alla skolor hade ju då arbetat i enlighet med den bästa forskningen på området. Det hade varit lika makabert att efterfråga pedagogisk mångfald som det hade varit att efterfråga medicinsk mångfald. Det är dock ingen som argumenterar för att vi ska kunna välja vårdcentraler utifrån om de erbjuder homeopati eller traditionell medicin. Men tydligen så anses det viktigt att vi ska få välja skola efter vilken pedagogisk övertygelse de drivs utefter, oavsett om övertygelsen är baserad på tro och ideologi eller empiri och evidens.

 

Isak Skogstad

Aktuellt med boken Obekväma sanningar om skolan i höst. Mer information finns på Natur och Kulturs webbsida.

 

[1] Hansing Arbman, Sanna. Framtidens skola byggs i Kviberg. ETC Göteborg. 2018-02-14

[2] Lindstedt, Henrik. ”Skolan utan klassrum” vinner byggnadspris. HuddingeDirekt. 2018-10-16

[3] Chau, J. Y., van der Ploeg, H. P., Van Uffelen, J. G., Wong, J., Riphagen, I., Healy, G. N., … & Brown, W. J. (2010). Are workplace interventions to reduce sitting effective? A systematic review. Preventive medicine, 51(5), 352-356.

[4] Larsson, Hannah. Dyraste rektorn i Mark. Borås Tidning. 2007-11-26

[5] Nilsson, Jenny-Maria. Det är inte varumärket som behöver uppmärksamhet utan verksamheten. [Blogginlägg] jennymaria.com 2011-09-19

[6], [7] Ljungqvist H, Mats. Ipad i skolan för att stanna. Kungsbacka-Posten. 2015-02-14

[8] Hellström, Emma. Succé för mässa på Smedingeskolan. Kungsbacka-Nytt. 2014-09-11

[9] Wingren, Andreas. Årets vinnare av Innovativa Skolledarpriset är Mikael Parknäs. Microsoft Sverige. 2014-02-28

[10] Parknäs, Mikael Har skolans undervisning passerat ”bäst-före-datum”? Datorn i utbildningen. Nr 3-2013. 

[11] Jag har flera gånger frågat Mikael Parknäs om han vill ställa upp för en intervju. När jag frågade första gången avböjde han med hänvisning till att han inte har tid då de var fullt upptagna med skolstarten. När jag sa att jag utan problem kunde vänta en månad tackade han nej och hänvisade mig till en sida med ”Frågor och svar” om Kvibergsskolan som de var tvungna att ta fram efter att en storm av kritik hade riktats mot skolan.

1 reaktion på ”Mikael Parknäs – en charlatan

Kommentarer inaktiverade.